Επικοινωνία με το ΙΔΕΕΑΦ

Ι.Δ.Ε.Ε.Α.Φ. | Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου
Τηλ.: 210 3450753 | Fax: 210 3459324
Εmail: info@pfs.gr

Για θέματα online σεμιναρίων (webinars), μπορείτε να επικοινωνήσετε:
μέσω email στο webinars@ideeaf.gr
τηλεφωνικά, στη διοργανώτρια εταιρεία K-Provoli στο 210 2715032