ΧΟΡΗΓΟΣ

Γενικές πληροφορίες

 • Τα σεμινάρια διοργανώνονται από τον ΠΦΣ και το ΙΔΕΕΑΦ σε συνεργασία με έναν ή περισσότερους τοπικούς Φ. Συλλόγους.
 • Απευθύνονται αποκλειστικά σε φαρμακοποιούς-μέλη των αντίστοιχων τοπικών Φ. Συλλόγων.
 • Για την παρακολούθηση απαιτείται να έχει προηγηθεί εγγραφή του φαρμακοποιού στο σεμινάριο (www.ideeaf.gr/diavitis)
 • Τόσο η εγγραφή όσο και η παρακολούθηση μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά.
 • ΔΕΝ υπάρχει κόστος εγγραφής. Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι δωρεάν.
 • Υπάρχει περιορισμένος αριθμός 50 συμμετεχόντων ανά σεμινάριο, ώστε να μπορεί να διασφαλίζεται η σωστή επικοινωνία τους με τον εισηγητή στη διάρκεια του σεμιναρίου και να προκύπτει ουσιαστική γνώση μετά την παρακολούθησή του. Για τις εγγραφές θα τηρείται απόλυτη σειρά προτεραιότητας.
 • Το σεμινάριο έχει διάρκεια 2,5 ώρες και διεξάγεται Δευτέρα ή Τετάρτη και ώρες 18:00-20:30.
 • Πραγματοποιείται διαδικτυακά, σε ζωντανή μετάδοση, μέσω ειδικής πλατφόρμας της ιστοσελίδας www.ideeaf.gr, αποκλειστικά και μόνο την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα.
 • Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, εκτός από την εγγραφή, ο φαρμακοποιός θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του (σταθερό ή φορητό), με εγκατεστημένο περιηγητή (browser) CHROME, ο οποίος να διαθέτει ήχο και κάμερα ή μόνο ήχο. Οι εγγεγραμμένοι φαρμακοποιοί κάθε σεμιναρίου θα λαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες, τόσο για τεχνικά, όσο και για λειτουργικά θέματα του σεμιναρίου, λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή.
 • Οι φαρμακοποιοί θα έχουν δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων, μέσω chat, ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα υποβολής προφορικών ερωτήσεων.
 • Οι συμμετέχοντες φαρμακοποιοί θα λαμβάνουν 2 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ από το ΙΔΕΕΑΦ. Για την πιστοποίηση της παρακολούθησης και την λήψη της μοριοδότησης, ο φαρμακοποιος θα πρέπει να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο που θα εμφανιστεί στην οθόνη του, στη λήξη κάθε σεμιναρίου.
 • Την υποστήριξη του προγράμματος έχει η εταιρεία NOUFIO, η οποία και συντονίζει τους εμπλεκόμενους σε αυτό. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή/και διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία NOUFIO (κα Ειρήνη Ζυγκοπούλου, 210-2775219, ezygkopoulou@noufio.gr) ή με το ΙΔΕΕΑΦ (κα Κατερίνα Τσάγκα, 210-3410372, info@pfs.gr).