Εγγραφή νέου μέλους στο Ι.Δ.Ε.Ε.Α.Φ.

Παρακαλούμε ενημερώστε τα παρακάτω στοιχεία. Αν είστε φαρμακοποιός, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα έχετε και την Ταυτότητα ΙΔΕΕΑΦ που θα είναι απαραίτητη για την μοριοδότησή σας από τα online webinars καθώς και τα "ζωντανά" συνέδρια.

Για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του συστήματος και την εγκυρότητα όποιας πιστοποίησης, παρακαλούμε το ονοματεπώνυμό σας να είναι με ελληνικούς ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ χαρακτήρες.
Φαρμακοποιοί:
  • Τα μόρια από τη συμμετοχή σας στα webinars 2016, θα καθώς και τις άλλες μοριοδοτημένες εκδηλώσεις θα καταγράφονται και θα είναι διαθέσιμα στην καρτέλα σας.
Μη φαρμακοποιοί:
  • Για τα υπόλοιπα μέλη μας που δεν είναι πτυχιούχοι φαρμακοποιοί, δεν εκδίδετε κωδικός ΙΔΕΕΑΦ και δεν μοριοδοτείται η παρακολούθηση των σεμιναρίων.
Μη φαρμακοποιοί:
  • Για τα υπόλοιπα μέλη μας που δεν είναι πτυχιούχοι φαρμακοποιοί, δεν εκδίδετε κωδικός ΙΔΕΕΑΦ και δεν μοριοδοτείται η παρακολούθηση των σεμιναρίων.
Μη φαρμακοποιοί:
  • Για τα υπόλοιπα μέλη μας που δεν είναι πτυχιούχοι φαρμακοποιοί, δεν εκδίδετε κωδικός ΙΔΕΕΑΦ και δεν μοριοδοτείται η παρακολούθηση των σεμιναρίων.
 Ολοκληρώνοντας την εγγραφή μου, δηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. Η παρούσα δήλωση ως και η ορθότητα των στοιχείων μου ενέχουν θέση κατά νόμο ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.