Η συνεχής έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των Φαρμακοποιών
για τις εξελίξεις πάνω σε επιστημονικά ή κλαδικά θέματα ή σε θέματα Δημοσίας Υγείας

Σκοπός του Ι.Δ.Ε.Ε.Α.Φ.

  1. Ενημέρωση
  2. Εκπαίδευση
  3. Πιστοποίηση
  4. Οργάνωση εκδηλώσεων
Δείτε αναλυτικά

Online σεμινάρια & εκδηλώσεις

Πρόσφατα και επερχόμενα webinars

«Σύνδρομα Περιοδικών Πυρετών: κλινική εικόνα, διάγνωση, διαχείριση»

  • διαθέσιμο από: 31-10-2018
  • μοριοδότηση έως: 30-04-2019
πληροφορίες δείτε το
χορηγός:

«Σύνδρομα Περιοδικών Πυρετών: κλινική εικόνα, διάγνωση, διαχείριση»


Το σεμινάριο περιλαμβάνει: Υποτροπιάζοντα/Περιοδικά Εμπύρετα-Ορισμοί Κλινικές Εκδηλώσεις  Περιοδικών Εμπυρέτων Διαγνωστική προσπέλαση Διαχείριση-Θεραπευτική Παρέμβαση Σημεία κλειδιά στη συνολική προσέγγιση ...


πίσω δείτε το

Οι θεραπευτικές επιλογές του Γλαυκώματος και η σημασία της συμμόρφωσης του γλαυκωματικού ασθενούς

  • διαθέσιμο από: 24-10-2018
  • μοριοδότηση έως: 24-04-2019
πληροφορίες δείτε το
χορηγός:

Οι θεραπευτικές επιλογές του Γλαυκώματος και η σημασία της συμμόρφωσης του γλαυκωματικού ασθενούς


Το σεμινάριο περιλαμβάνει: Τι είναι το Γλαύκωμα Φάρμακα στο Γλαύκωμα Ετήσιος έλεγχος του ασθενή με Γλαύκωμα Συμμόρφωση στη θεραπεία Συμβολή του φαρμακοποιού ...


πίσω δείτε το

Η προστιθέμενη αξία του φαρμακοποιού στο πλαίσιο της αυτοφροντίδας και της αυτοθεραπείας στην Ελλάδα

  • διαθέσιμο από: 22-10-2018
  • μοριοδότηση έως: 22-04-2019
πληροφορίες δείτε το
χορηγός:

Η προστιθέμενη αξία του φαρμακοποιού στο πλαίσιο της αυτοφροντίδας και της αυτοθεραπείας στην Ελλάδα


Το σεμινάριο περιλαμβάνει: Ορισμός Αυτοφροντίδας και Αυτοθεραπείας Το συνεχές της Αυτοφροντίδας Η κρισιμότητα της συμμετοχής του φαρμακοποιού στην καθοδήγηση και εκπαίδευση των πολιτών...


πίσω δείτε το