Η συνεχής έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των Φαρμακοποιών
για τις εξελίξεις πάνω σε επιστημονικά ή κλαδικά θέματα ή σε θέματα Δημοσίας Υγείας

Σκοπός του Ι.Δ.Ε.Ε.Α.Φ.

  1. Ενημέρωση
  2. Εκπαίδευση
  3. Πιστοποίηση
  4. Οργάνωση εκδηλώσεων
Δείτε αναλυτικά

Online σεμινάρια & εκδηλώσεις

Πρόσφατα και επερχόμενα webinars

Κοιτώντας πέρα από το δέρμα στην Ψωριασική Αρθρίτιδα

  • διαθέσιμο από: 20-06-2018
  • μοριοδότηση έως: 20-12-2018
πληροφορίες δείτε το
χορηγός:

Κοιτώντας πέρα από το δέρμα στην Ψωριασική Αρθρίτιδα


Βασικά σημεία σεμιναρίου: Τι είναι και πού οφείλεται η Ψωριασική Αρθρίτιδα;  Επιδημιολογία της νόσου  Μορφές και Φυσική ιστορία της νόσου  Πότε γίνεται η παραπομπή...


πίσω δείτε το

Σύγχρονα θέματα και προκλήσεις φαρμακευτικής ηθικής και δεοντολογίας στην καθημερινή πρακτική

  • διαθέσιμο από: 18-06-2018
  • μοριοδότηση έως: 18-12-2018
πληροφορίες δείτε το
χορηγός:

Σύγχρονα θέματα και προκλήσεις φαρμακευτικής ηθικής και δεοντολογίας στην καθημερινή πρακτική


Βασικά σημεία σεμιναρίου: Ορισμός «Ηθικής», «Ήθους» και «Ηθικής φαντασίας» Τι αντιλαμβάνονται οι Φαρμακοποιοί ως «Ηθική»; Τα εννέα (9) πρότυπα-standards των Φαρμακοποιών, που προάγουν...


πίσω δείτε το

Ο ρόλος του φαρμακοποιού στην Αυτοφροντίδα. Διαχείριση ΜΥΣΥΦΑ, συμπληρωμάτων διατροφής & ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

  • διαθέσιμο από: 13-06-2018
  • μοριοδότηση έως: 13-12-2018
πληροφορίες δείτε το
χορηγός:

Ο ρόλος του φαρμακοποιού στην Αυτοφροντίδα. Διαχείριση ΜΥΣΥΦΑ, συμπληρωμάτων διατροφής & ιατροτεχνολογικών προϊόντων.


Βασικά σημεία σεμιναρίου: Ρυθμιστικό πλαίσιο για προϊόντα αυτοφροντίδας Η Αξία της αυτοφροντίδας - Ευρωπαϊκές μελέτες - Στοιχεία AESGP Διαχείριση ΜΥΣΥΦΑ, συμπληρωμάτων διατροφής &...


πίσω δείτε το