ΧΟΡΗΓΟΙ

Γενικές πληροφορίες

 • Τα σεμινάρια διοργανώνονται από τον ΠΦΣ και το ΙΔΕΕΑΦ σε συνεργασία με έναν ή περισσότερους τοπικούς Φ. Συλλόγους.
 • Απευθύνονται αποκλειστικά σε φαρμακοποιούς-μέλη των αντίστοιχων τοπικών Φ. Συλλόγων.
 • Για την παρακολούθηση απαιτείται να έχει προηγηθεί εγγραφή του φαρμακοποιού στο σεμινάριο (www.ideeaf.gr/emvoliasmos-live)
 • Τόσο η εγγραφή όσο και η παρακολούθηση μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά.
 • ΔΕΝ υπάρχει κόστος εγγραφής. Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι δωρεάν.
 • Υπάρχει περιορισμένος αριθμός 80 συμμετεχόντων ανά σεμινάριο, ώστε να μπορεί να διασφαλίζεται η σωστή επικοινωνία τους με τον εισηγητή στη διάρκεια του σεμιναρίου και να προκύπτει ουσιαστική γνώση μετά την παρακολούθησή του. Για τις εγγραφές θα τηρείται απόλυτη σειρά προτεραιότητας.
 • Το σεμινάριο έχει διάρκεια 2 ώρες και διεξάγεται Δευτέρα ή Τετάρτη.
 • Πραγματοποιείται διαδικτυακά, σε ζωντανή μετάδοση, μέσω ειδικής πλατφόρμας της ιστοσελίδας www.ideeaf.gr, αποκλειστικά και μόνο την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα.
 • Οι φαρμακοποιοί θα έχουν δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων, ανάλογα με τη σύνδεση που θα επιλέξουν. Για την παρακολούθηση ο φαρμακοποιός: α) εφόσον θέλει να υποβάλει προφορικές ερωτήσεις, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του (σταθερό ή φορητό), με εγκατεστημένο περιηγητή (browser) CHROME, ο οποίος να διαθέτει ήχο και κάμερα ή μόνο ήχο. β) εφόσον θέλει να υποβάλει ερωτήσεις μόνο γραπτώς (chat), θα χρειαστεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του (σταθερό ή φορητό) ο οποίος να διαθέτει μόνο ήχο ή ακόμη και το κινητό του τηλέφωνο (smart phone).
 • Αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης και παρακολούθησης μπορούν να βρουν και να «κατεβάσουν» οι φαρμακοποιοί στο παρόν site, ενώ οι εγγεγραμμένοι φαρμακοποιοί κάθε σεμιναρίου θα λαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες, τόσο για τεχνικά, όσο και για λειτουργικά θέματα του σεμιναρίου, λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή.
 • o Οι συμμετέχοντες φαρμακοποιοί θα λαμβάνουν ηλεκτρονικά στο email τους, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ και 2 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ από το ΙΔΕΕΑΦ. Για την πιστοποίηση της παρακολούθησης και την λήψη της μοριοδότησης, ο φαρμακοποιός θα πρέπει να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο που θα εμφανιστεί στην οθόνη του, στη λήξη κάθε σεμιναρίου.
 • Την υποστήριξη του προγράμματος έχει η εταιρεία NOUFIO, η οποία και συντονίζει τους εμπλεκόμενους σε αυτό. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή/και διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία NOUFIO (κα Ειρήνη Ζυγκοπούλου, 210-2775219, ezygkopoulou@noufio.gr) ή με το ΙΔΕΕΑΦ (κα Κατερίνα Τσάγκα, 210-3410372, info@pfs.gr).