Γενικές πληροφορίες

  • Η συμμετοχή στα σεμινάρια θα επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη έγκυρου πιστοποιητικού εμβολιασμού κατά της Covid-19 ή νόσησης από Covid-19 & επίσημου εγγράφου ταυτοπροσωπίας.
  • Σε κάθε περίπτωση, η λειτουργία των σεμιναρίων θα ακολουθεί πιστά όλα τα κυβερνητικά μέτρα που έχουν επιβληθεί για τις δια ζώσης εκδηλώσεις σε εσωτερικούς χώρους.
  • Κάθε σεμινάριο έχει διάρκεια 8 ωρών και διεξάγεται ημέρες Σαββάτου ή Κυριακής, σε χώρο Εργαστηρίου, με βάση την συνεννόηση με τον τοπικό Φαρμακευτικό Σύλλογο και τον κεντρικό προγραμματισμό.
  • Σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να συμμετέχουν, θα υπάρχει συγκεκριμένη ενημέρωση για κάθε περιοχή, καθώς ο αριθμός αυτός θα εξαρτάται από τη χωρητικότητα του Εργαστηρίου. Γενικά, ισχύει η δυνατότητα συμμετοχής κατ’ ελάχιστον είκοσι φαρμακοποιών και κατά μέγιστο σαράντα.
  • Για τις εγγραφές κάθε σεμιναρίου τηρείται απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Οι θέσεις που είναι ακόμη διαθέσιμες φαίνονται ανά πάσα στιγμή, στο κάθε σεμινάριο. Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων θα παύει αυτόματα με τη συμπλήρωση του ορίου των συμμετεχόντων που έχει καθοριστεί σε κάθε σεμινάριο.
  • Οι συμμετέχοντες φαρμακοποιοί θα λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης, καθώς και 14 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ από το ΙΔΕΕΑΦ.
  • Το κόστος εγγραφής για κάθε φαρμακοποιό ανέρχεται σε 20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ποσό καθαρά συμβολικό, αφού σε αντίστοιχα σεμινάρια εργαστηρίου με πρακτική, το κόστος ξεπερνά τα 150€. Αυτό συμβαίνει γιατί ο ΠΦΣ και το ΙΔΕΕΑΦ έχουν αναλάβει τις δαπάνες των εκπαιδευτών, του χώρου, των σημειώσεων και όλων των οργανωτικών θεμάτων, οι εταιρείες Σύνδεσμος & Fagron ανέλαβαν τον εξοπλισμό και όλα τα αναλώσιμα υλικά, ενώ ο τοπικός Σύλλογος έχει αναλάβει τη δαπάνη του catering. Ουσιαστικά, ο φαρμακοποιός καταβάλει το ποσό αυτό για να κατοχυρώσει την θέση του στο σεμινάριο, αφού ο αριθμός συμμετοχής είναι περιορισμένος.
  • Οι εγγραφές μπορούν να γίνουν μόνο ηλεκτρονικά.
  • Στη διάρκεια της εγγραφής σας, θα κάνετε την εξόφληση σε ασφαλές περιβάλλον, με την χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτα και σε λίγα λεπτά θα παραλάβετε στο email σας και το ισόποσο τιμολόγιο του ΙΔΕΕΑΦ, στα φορολογικά στοιχεία που θα έχετε δηλώσει, ώστε να περάσετε τη δαπάνη αυτή στα έξοδα του φαρμακείου σας.