Εργαστήριο Φαρμακείου

Αγαπητοί συνάδελφοι

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι ο ΠΦΣ και το ΙΔΕΕΑΦ αποφάσισαν τη διοργάνωση συνεχιζόμενου Εκπαιδευτικού Προγράμματος για τους φαρμακοποιούς τοπικά, ανά γεωγραφική περιφέρεια, σε συνεργασία με τους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους, το οποίο θα περιλαμβάνει σε βάθος χρόνου όλες τις σημαντικές γνωστικές ενότητες, όπως καθορίζονται από τις ανάγκες του σύγχρονου φαρμακείου.

Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος αφορά σεμινάρια Εργαστηρίου Φαρμακείου, διάρκειας 8 ωρών (2 ώρες θεωρίας & 6 ώρες πρακτικής), με θέμα: «Υποδειγματική Παρασκευή Γαληνικών Σκευασμάτων - Διασφάλιση Ποιότητας στο εργαστήριο του Φαρμακείου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία».
Θα υλοποιηθούν με την επιστημονική ευθύνη του Επ. Καθηγητή Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ, κ. Παρασκευά Δάλλα και της Επ. Καθηγήτριας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, κας Σοφίας Χατζηαντωνίου και θα μοριοδοτηθούν με 14 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης φαρμακοποιών από το ΙΔΕΕΑΦ. Σε συνεργασία με τους τοπικούς Συλλόγους ήδη έχει αρχίσει να διαμορφώνεται το πρόγραμμα υλοποίησής τους, σε όλη την Ελλάδα.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα πραγματοποιείται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία, ως κλάδος, επιδιώκουμε να αναβαθμίσουμε τον ρόλο μας και να θωρακίσουμε το εύρος των γνώσεών μας, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου φαρμακείου των Υπηρεσιών και της Φαρμακευτικής Φροντίδας.

Σας καλούμε να αξιοποιήσετε την ευκαιρία που σας δίνεται και να συμμετάσχετε δυναμικά στο σεμινάριο, που θα διεξαχθεί στην περιφέρειά σας σε συνεργασία με τον Φαρμακευτικό σας Σύλλογο, σύμφωνα με τον κεντρικό προγραμματισμό που επεξεργαζόμαστε.

Φαρμακευτικοί Σύλλογοι

Σεμινάρια 2020

Περιφέρεια Πελοποννήσου
Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Σάββατο 07 Μαρτίου 2020 Κυριακή 08 Μαρτίου 2020

Σεμινάρια 2019

Περιφέρεια Θράκης
Σάββατο 18 Μαΐου 2019 Κυριακή 19 Μαΐου 2019
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
Σάββατο 29 Ιουνίου 2019 Κυριακή 30 Ιουνίου 2019
Περιφέρεια Ηπείρου & Κέρκυρα
Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019 Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Σάββατο 05 Οκτωβρίου 2019 Κυριακή 06 Οκτωβρίου 2019
Περιφέρεια Δυτικής Κρήτης
Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019 Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Σάββατο 09 Νοεμβρίου 2019 Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019
Περιφέρεια Ανατολικής Στερεάς & Εύβοια
Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019 Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019