Περιεχόμενο – Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Kατεβάστε το πρόγραμμα σε μορφή PDF

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Γιώργος Κορομηλάς, Φοροτεχνικός, Συγγραφέας Λογιστικών – Φορολογικών βιβλίων, Διευθυντής Φορολογικού Τμήματος Tax Advisors I.K.E.

Η οργάνωση του χώρου, η γνώση των εργαλείων, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία για την δημιουργία μίας εύρωστης μονάδας, αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για να ισχυροποιήσει το σύγχρονο φαρμακείο τη θέση του, αναπτύσσοντας στέρεες βάσεις στην καθημερινή οικονομική διαβίωση και διευρύνοντας τους ορίζοντες και τις δυνατότητές του μέσα στην ΠΦΥ. Παράλληλα ο φαρμακοποιός οφείλει να κατανοεί το πλαίσιο λειτουργίας, να εναρμονίζεται στα ισχύοντα οικονομικά πρότυπα, να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για να αναπτύσσεται χωρίς κινδύνους σε ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εστιάσει εκεί που ο σύγχρονος φαρμακοποιός, υπό το βάρος των πολλαπλών απαιτήσεων της επιστημονικής του εργασίας, κρίνεται απαραίτητο συνολικά να ενισχύσει τη γνώση του, συνεπώς να προστατευθεί.


Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, ο φαρμακοποιός:

 • Θα γνωρίζει το βέλτιστο τρόπο φορολογικής αντιμετώπισης όλων των κύριων και επιμέρους διαδικασιών που πραγματοποιούνται στο φαρμακείο.
 • Θα διορθώσει σφάλματα τα οποία μπορεί να «κοστίσουν» στο παρόν (πρόστιμα) αλλά και στο μέλλον (έλεγχος με έμμεσες μεθόδους ελέγχου).
 • Θα εναρμονίζει τις λειτουργίες και διαδικασίες του φαρμακείου του με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις
 • Θα αντιλαμβάνεται τη σημασία βασικών οικονομικών δεικτών λειτουργίας του φαρμακείου του
 • Θα γνωρίζει τα πάγια και παραγωγικά έξοδα τα οποία εκπίπτουν φορολογικά κατά τον υπολογισμό των κερδών
 • Θα διαθέτει τις βασικές γνώσεις γύρω από τον τρόπο προσδιορισμού και τον τρόπο φορολογίας του καθαρού εισοδήματος
 • Θα γνωρίζει τις υποχρεώσεις του ιδίου, αλλά και τις υποχρεώσεις των ελεγκτικών υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης, σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου
 • Θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει συνολικά τη φορολογική γνώση προς όφελός τουΟι φαρμακοποιός βρίσκεται στην ιδανικότερη θέση ώστε να καθοδηγήσει σωστά τις ομάδες του πληθυσμού που θα αποκομίσουν τα μεγαλύτερα οφέλη από τον εμβολιασμό.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ-LIVE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Χαιρετισμοί - Ενημέρωση για την διαδικτυακή διαδικασία

Α' μέρος

 • Βασικές έννοιες
 • Χρόνος έκδοσης φορολογικών στοιχείων (Τιμολόγια, Πιστωτικά Τιμολόγια, Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών κ.λπ.)
 • Προσδιορισμός και φορολογία εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα
  - Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα
  - Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
  - Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
  - Πάγια περιουσιακά στοιχεία
  - Απογραφή και αποτίμηση αποθεμάτων, (γιατί η απαλλαγή από την απογραφή μπορεί να «κοστίσει ακριβά»
  - Επισφαλείς απαιτήσεις
 • Φορολογία των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανάλογα με τη νομική μορφή
 • Φορολογική μεταχείριση επιχορηγήσεων, ενισχύσεων κ.λπ. λόγω της πανδημίας (επιστρεπτέες προκαταβολές)

Διάλειμμα

Β' μέρος

 • Φορολογικός Έλεγχος
  - Κριτήρια επιλογής
  - Υποχρεώσεις και Δικαιώματα
  - Έμμεσες Μέθοδοι Ελέγχου
  - Πρόστιμα
  - Αμφισβήτηση ποσών που βεβαιώνει ο έλεγχος (σχετικές διαδικασίες)
 • Διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA
  - Κανάλια διαβίβασης
  - Η πλατφόρμα myDATA και ο φορολογικός έλεγχος

Ερωτήσεις - Συζήτηση