Επικοινωνία

κα Κατερίνα Τσάγκα
210-3410372 info@pfs.gr
Οργανωτικά θέματα
κα Αδελίνα Τζουβάρα 210-2775219 atzouvara@noufio.gr

Τεχνικά θέματα
Χριστίνα Παπαδάμη 210-2775219 cpapadami@noufio.gr