Γενικές πληροφορίες

  • Σε κάθε περίπτωση, η λειτουργία των σεμιναρίων θα ακολουθεί πιστά όλα τα κυβερνητικά μέτρα που έχουν επιβληθεί για τις δια ζώσης εκδηλώσεις σε εσωτερικούς χώρους.
  • Κάθε σεμινάριο έχει διάρκεια 8 ωρών και διεξάγεται ημέρες Σαββάτου ή Κυριακής.
  • Σε κάθε σεμινάριο μπορούν να συμμετέχουν έως 60 φαρμακοποιοί, καθώς στο πρακτικό μέρος οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε τρεις ομάδες, που δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 20 άτομα η κάθε μία.
  • Για τις εγγραφές κάθε σεμιναρίου τηρείται απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Οι θέσεις που είναι ακόμη διαθέσιμες φαίνονται ανά πάσα στιγμή, στο κάθε σεμινάριο. Η  δυνατότητα υποβολής αιτήσεων θα παύει αυτόματα με τη συμπλήρωση του ορίου των 60 συμμετεχόντων.
  • Οι συμμετέχοντες φαρμακοποιοί θα λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης, καθώς και 8 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ από το ΙΔΕΕΑΦ.
  • Το κόστος εγγραφής για κάθε φαρμακοποιό ανέρχεται σε 15€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ποσό φυσικά συμβολικό, αφού το κόστος διεξαγωγής του σεμιναρίου είναι ιδιαίτερα υψηλό. Το ΙΔΕΕΑΦ έχει αναλάβει τις δαπάνες των εκπαιδευτών, του χώρου και όλων των οργανωτικών θεμάτων, με την στήριξη εταιρείας-χορηγού, ενώ ο κάθε τοπικός Σύλλογος αναλαμβάνει να καλύψει τη δαπάνη του catering. Ουσιαστικά, ο φαρμακοποιός καταβάλει το ποσό αυτό για να κατοχυρώσει την θέση του στο σεμινάριο, καθώς ο αριθμός συμμετοχής είναι περιορισμένος.
  • Οι εγγραφές μπορούν να γίνουν μόνο ηλεκτρονικά.
  • Στη διάρκεια της ηλεκτρονική εγγραφής ο φαρμακοποιός κάνει την εξόφληση σε ασφαλές περιβάλλον, με την χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτα και σε λίγα λεπτά παραλαμβάνει στο email του και το ισόποσο τιμολόγιο του ΙΔΕΕΑΦ, στα φορολογικά στοιχεία που έχει δηλώσει, ώστε να περάσει τη δαπάνη αυτή στα έξοδα του φαρμακείου του.