Περιεχόμενο – Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Kατεβάστε το πρόγραμμα σε μορφή PDF

Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγράμματος

Ιωάννης Ν. Τσανάκας MD,PhD, MRCPCH, Καθηγητής Παιδιατρικής Πνευμονολογίας, Διευθυντής Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» / Επιστημονικά Υπεύθυνος του προγράμματος

Μέλη Επιστημονικής Ομάδας

- Φώτιος Κυρβασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής Παιδοπνευμονολογίας ΑΠΘ, Γ΄ Παιδιατρική Κλινική, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»
- Ελπίς Χατζηαγόρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής Παιδοπνευμονολογίας ΑΠΘ, Παιδοπνευμονολογική Μονάδα, Γ΄ Παιδιατρική Κλινική, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο φαρμακοποιός να γίνει «εργαλείο αποτελεσματικής παρέμβασης» για τη σωστή χρήση των εισπνεόμενων φαρμάκων σε ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα, αλλά και για την συμμόρφωση στη θεραπεία  σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού.

Στην αναγκαιότητα της εκπαίδευσης αυτής συντελούν τα εξής στοιχεία:

  • Το παιδικό άσθμα αποτελεί την συχνότερη χρόνια πνευμονοπάθεια στα παιδιά. Περίπου 1 στα 3 παιδιά έχει πάρει ή παίρνει εισπνεόμενα φάρμακα. Επίσης, περίπου 3 στους 20 ενήλικες χρειάζονται  εισπνεόμενα φάρμακα για χρόνια αντιμετώπιση του άσθματος ή της ΧΑΠ. Τέλος, πολλά  παιδιά αλλά και ενήλικες με σοβαρές πνευμονοπάθειες χρησιμοποιούν νεφελοποιητές σε χρόνια βάση για την λήψη εισπνεομένων αντιβιοτικών ή βλενολυτικών  φαρμάκων  υψηλού κόστους.
  • Από πολλές μελέτες είναι αποδεδειγμένο ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των ασθενών αυτών ,δεν χρησιμοποιεί σωστά τις συσκευές  εισπνεομένων φαρμάκων, και ένα παρόμοιο ποσοστό δεν έχει καλή συμμόρφωση στη μακροχρόνια  λήψη τους. Η κακή χρήση των συσκευών, οφείλεται κυρίως  στον περιορισμένο χρόνο που διαθέτουν οι γιατροί για την εκπαίδευση των ασθενών, ενώ για την  μείωση της κακής συμμόρφωσης, οι μέθοδοι που εφαρμόζονται έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα. 
  • Ο φαρμακοποιός αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του ιατρού και του ασθενή στη διαχείριση της ασθένειας. Διαθέτει σημαντικές γνώσεις σχετικά με τη δράση των φαρμάκων και διαθέτει περισσότερο χρόνο, τον οποίο μπορεί να  χρησιμοποιήσει  γόνιμα  συνεπικουρώντας στην προσπάθεια του ιατρού για την εκπαίδευση του ασθενή. Επιπλέον η συχνή συναναστροφή του με τον ασθενή, του επιτρέπει να συμβάλλει στην βελτίωση της συμμόρφωσής του στη θεραπεία.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 8ωρης εκπαίδευσης περιλαμβάνει:

1. Θεωρητική παρουσίαση των συχνότερων νόσων που χρειάζονται θεραπεία με εισπνεόμενα φάρμακα
2.  Περιγραφή και επίδειξη των συσκευών χορήγησης εισπνεόμενων φαρμάκων
3. Πρακτική εξάσκηση των φαρμακοποιών στον σωστό τρόπο χρήσης των εν λόγω συσκευών.

Με το πέρας της εκπαίδευσης, ο φαρμακοποιός:

  • Έχει επικαιροποιήσει τις γνώσεις του, σχετικά με τις ασθένειες που χρειάζονται θεραπεία με εισπνεόμενα φάρμακα.
  • Έχει αποκτήσει εμπειρία σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων συσκευών χορήγησης του εισπνεόμενου φαρμάκου.
  • Έχει κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων τύπων νεφελοποιητών.
  • Μπορεί να εκπαιδεύσει για τον σωστό τρόπο χορήγησης του εισπνεόμενου φαρμάκου, με την χρήση διαφορετικών συσκευών εισπνοής, όλο το ηλικιακό φάσμα των ασθενών, δηλαδή από βρέφη μέχρι ενήλικες.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

10:30 - 10:50

Προσέλευση - Καφές
Η προσέλευση των συμμετεχόντων θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 10:50, καθώς το σεμινάριο θα ξεκινά αυστηρά στις 11:00, ενώ η παρακολούθηση του συνόλου του θεωρητικού μέρους κρίνεται απολύτως απαραίτητη.

10:50 - 11:00 Συμπλήρωση ερωτηματολογίου πολλαπλών απαντήσεων
11.00 - 11.30 «Παθοφυσιολογία του αναπνευστικού»
11.30 - 12.15 «Παθήσεις του αναπνευστικού που χρειάζονται εισπνεόμενα φάρμακα»
12.15 - 13.00 «Οι συσκευές εισπνοών και η σωστή χρήση τους»
13.00 - 13.30 «Οι συσκευές εισπνοών και η σωστή χρήση τους σε ενήλικες - Παθήσεις του αναπνευστικού που χρειάζονται εισπνεόμενα φάρμακα»
13.30 - 14.15

Διάλειμμα - ελαφρύ γεύμα

14.15 - 17.00 Πρακτική Εξάσκηση / Ομάδες εργασίας 20 ατόμων

Α. Συσκευές ξηράς σκόνης
Β. Αεροθάλαμοι
Γ. Νεφελοποιητές

17.00 - 17.30

Γενική συζήτηση Συμπεράσματα

Για τη λήψη πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι απαραίτητη η συμμετοχή του φαρμακοποιού στο σύνολο των ωρών του σεμιναρίου. Για τη συμμετοχή του λαμβάνει 8 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης φαρμακοποιών από το ΙΔΕΕΑΦ.