Βοηθητικοί σύνδεσμοι

Είσοδος στην πλατφόρμα Πιστοποίησης Διενέργειας Εμβολιασμών στα Φαρμακεία.

Για την είσοδό σας απαιτείται να διαθέτετε ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ και να έχετε εγγραφεί στο ΙΔΕΕΑΦ.

  • Εάν είσαστε μέλος ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, εισάγετε το email και τον προσωπικό σας κωδικό ΙΔΕΕΑΦ (password), για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα "Πιστοποίησης Διενέργειας Εμβολιασμών στα Φαρμακεία".
  • Εάν δεν είσαστε μέλος ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, αλλά διαθέτετε ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ, αποστείλετε ηλεκτρονικά την άδειά σας στο email webinars@ideeaf.gr και εντός δύο εργάσιμων ημερών θα ενημερωθείτε για τη δυνατότητα εισόδου σας στην πλατφόρμα "Πιστοποίησης Διενέργειας Εμβολιασμών στα Φαρμακεία".
  • Αν δεν είστε εγγεγραμμένος στο ΙΔΕΕΑΦ, πατήστε στο βοηθητικό σύνδεσμό "Εγγραφή στο ΙΔΕΕΑΦ".